< >

משפט מסחרי

משפט מסחרי

משרדנו מלווה חברות רבות בהליכים משפטיים מורכבים, לרבות בהתגוננות בפני תביעות ל"הרמת מסך" והטלת אחריות אישית על בעלי המניות או מנהלי החברה. מעבר לכך, אנו מעניקים ייעוץ וליווי משפטי, בכל הנוגע להקמת חברה, עסקאות מסחריות ודיווח לרשם החברות והרשות לניירות ערך. משרדנו מתמחה בכל הנוגע לפירוק חברה באמצעות בית המשפט או בפירוק מרצון על ידי בעלי המניות.