< >

הפטר מותנה לתושבת יבנה ללא מכירת דירת המגורים