< >

אושר לפושט רגל לנהל בית מאפה באמצעות עוסק מורשה