< >

נוטריון

נוטריון

משרדנו מעניק יעוץ וליווי משפטי בעסקאות מכר ושכירות מקרקעין לנכסים פרטיים ומסחריים. שירותי המשרד כוללים פניה לרשויות השונות, תכנון מס וכל פעולה אחרת הכרוכה בביצוע העסקה. מעבר לכך, אנו מעניקים שירותי ניהול נכסים בישראל, ובכלל אלה, עריכת הסכמי שכירות, דיווח לרשויות המקומיות על שינויי החזקה בנכסים והגשת השגות ועררים בגין חיוב בארנונה ו/או חיובים עירוניים נוספים.

על מנת למקסם את התמורה ממכירת נכס ניתנים על ידי משרדנו שירותי מכירת נכסים באמצעות מכרז פומבי, בדומה להתמחרות הנערכת במסגרת הליכי כינוס נכסים. מנסיוננו, ממכירת נכס באמצעות מכרז ניתן להשיג במרבית המקרים תשואה גבוהה בשיעורים ניכרים מאשר בעסקת מכר רגילה המתבצעת אל מול קונה יחיד.