< >

פיצוי כספי לחברה בע"מ בגין אי תשלום עבור סחורה שסופקה