< >

דיני עבודה

דיני עבודה

משרדנו מעניק ייצוג משפטי נרחב בתחום דיני עבודה בתיקים מורכבים, לרבות בקשר להסכמים קיבוציים. אנו מייצגים מעסיקים ועובדים בתביעות כספיות הקשורות ליחסי עובד – מעביד, הלנת שכר, אי מתן הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, שעות נוספות, ימי חופשה וכיוצ"ב.
משרדנו מטפל בתביעות הנשענות על עילה של "הרמת מסך", לצורך הטלת אחריות אישית על בעלי מניות לחובות כלפי העובדים ובתביעות הקשורות לפשיטת רגל או פירוק חברות של מעסיקים ובכלל זאת הגשת תביעות חוב למוסד לביטוח לאומי.

שומר קבר יהודה הקשיש יקבל פיצויי פיטורים

בית הדין האזורי לעבודה פסק ביום 12.7.15 לזכות שומר קבר יהודה ביהוד פיצויי פיטורים בסך 80,000 ₪. נערך דיון בבית הדין האזורי לעבודה בת"א ביום 15.6.15 אליו התייצבו יו"ר המועצה הדתית שימי בונפילד ומנהל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים הרב יוסף שוינגר. השומר יוצג בהליך המשפטי ע"י משרד עוה"ד שלם, רדיע ושות' מאור יהודה. במהלך הדיון הצדדים הגיעו להסכמה כי סכום הפיצוי יוכרע על ידי בית הדין, מבלי שישמעו עדויות, כדי למנוע צורך לכאורי לזמן לעדות את השומר הקשיש, המצוי במצב סיעודי, וכן לשמור על היחסים הטובים ששררו בין הצדדים במהלך שנים רבות. נפסק כי שומר הקבר יפוצה בסך 80,000 ₪.

לקוחת המשרד זכאית לשכר עבודה והוצאות משפט בסך של 50,000 ש"ח

ביום 15.10.15 ניתן פסק דין של בית הדין לעבודה המחייב חברה לשלם לעובדת סך של 50,000 ש"ח בגין שכר עבודה, פיצויי פיטורים והוצאות משפט. פעילות החברה הצטמצמה בעקבות קשיים כלכליים והיא הפסיקה לשלם שכר לעובדים. עם תחילת הליכי הפירוק של החברה, לקוחת המשרד פנתה למוסד לביטוח לאומי לתשלום הכספים שלא שולמו.

פיצוי משירותי בריאות כללית בגין פיטורים שלא כדין

במסגרת הליך משפטי שהתנהל בבית הדין האזורי לעבודה משרדנו גיבש הסכם פשרה עם שירותי בריאות כללית, בדבר פיצוי לקוחת המשרד בגין פיטורים שלא כדין. לקוחת המשרד העלתה טענות להתנכלויות מצד מנהליה, בעקבות כשלים שגילתה בטיפול במכשירים רפואיים. אמנם בסיום העסקתה קיבלה לקוחת המשרד פיצויי פיטורים אולם הם בוצעו בניגוד לדין והיא קיבלה פיצוי נוסף בסך עשרות אלפי שקלים.